دوره آموزش Veeam Backup

محتوای دوره

مجموع:34 درس زمان: 6 ساعت
 • آموزش Veeam Backup  0/27

  • سرفصل1.1
   مدیریت هوشمند داده ها با VEEAM BACKUP 02 min نمایش
  • سرفصل1.2
   پیش نیازهای نصب Veeam Backup 06 min نمایش
  • سرفصل1.3
   نصب Veeam Backup 11 min نمایش
  • سرفصل1.4
   نحوه نصب آپدیت ها بعد از نصب Veeam Backup 04 min نمایش
  • سرفصل1.5
   نحوه کرک کردن Veeam Backup نسخه 9.5 آپدیت 3 08 min نمایش
  • سرفصل1.6
   اتصال اولیه ESX به Veeam Backup 04 min نمایش
  • سرفصل1.7
  • سرفصل1.8
  • سرفصل1.9
  • سرفصل1.10
  • سرفصل1.11
  • سرفصل1.12
  • سرفصل1.13
  • سرفصل1.14
  • سرفصل1.15
  • سرفصل1.16
  • سرفصل1.17
  • سرفصل1.18
  • سرفصل1.19
  • سرفصل1.20
  • سرفصل1.21
  • سرفصل1.22
  • سرفصل1.23
  • سرفصل1.24
  • سرفصل1.25
  • سرفصل1.26
  • سرفصل1.27
 • آموزش Veeam One  0/7

  • سرفصل2.1
  • سرفصل2.2
   نصب نرم افزار Veeam One و پیکربندی آن 06 min نمایش
  • سرفصل2.3
  • سرفصل2.4
  • سرفصل2.5
  • سرفصل2.6
  • سرفصل2.7

اتصال اولیه ESX به Veeam Backup

دیدگاهتان را بنویسید

جشنواره تخفیف 30 درصدی تمامی دوره های آموزش شبکه.  کد تخیفیف: irsa300
جهت مشاهده دوره ها کلیک کنید
close-image