دوره آموزشی فایروال فورتی گیت fortigate

محتوای دوره

مجموع:55 درس زمان: 11 ساعت
 • مطالب دوره  0/48

  • سرفصل1.1
   تفاوت UTM و Firewall 08 min نمایش
  • سرفصل1.2
  • سرفصل1.3
  • سرفصل1.4
   دسترسی اولیه به فایروال فورتیگیت 05 min نمایش
  • سرفصل1.5
  • سرفصل1.6
   چطور Snmp را در فایروال فورتیگیت پیکربندی کنیم 06 min نمایش
  • سرفصل1.7
   مانیتور کردن فورتی گیت به کمک Op Manager 07 min نمایش
  • سرفصل1.8
   پیکربندی FortiGuard و قسمت Admin 05 min نمایش
  • سرفصل1.9
   نحوه پیکربندی Routing در فایروال فورتیگیت 07 min نمایش
  • سرفصل1.10
  • سرفصل1.11
  • سرفصل1.12
  • سرفصل1.13
  • سرفصل1.14
  • سرفصل1.15
  • سرفصل1.16
  • سرفصل1.17
  • سرفصل1.18
  • سرفصل1.19
  • سرفصل1.20
  • سرفصل1.21
  • سرفصل1.22
  • سرفصل1.23
  • سرفصل1.24
  • سرفصل1.25
  • سرفصل1.26
  • سرفصل1.27
  • سرفصل1.28
  • سرفصل1.29
  • سرفصل1.30
  • سرفصل1.31
  • سرفصل1.32
  • سرفصل1.33
  • سرفصل1.34
  • سرفصل1.35
  • سرفصل1.36
  • سرفصل1.37
  • سرفصل1.38
  • سرفصل1.39
  • سرفصل1.40
  • سرفصل1.41
  • سرفصل1.42
  • سرفصل1.43
  • سرفصل1.44
  • سرفصل1.45
  • سرفصل1.46
  • سرفصل1.47
  • سرفصل1.48
 • فورتی آنلایزر  0/7

  • سرفصل2.1
  • سرفصل2.2
  • سرفصل2.3
  • سرفصل2.4
   تحلیل گزارشها در FortiView 15 min نمایش
  • سرفصل2.5
  • سرفصل2.6
  • سرفصل2.7

پیکربندی FortiGuard و قسمت Adminنظرات

دیدگاهتان را بنویسید

جشنواره تخفیف 30 درصدی تمامی دوره های آموزش شبکه.  کد تخیفیف: irsa300
جهت مشاهده دوره ها کلیک کنید
close-image